MÁY BƠM APP

MÁY BƠM MCKARLEN

MÁY BƠM MITSUBISHI

MÁY THỔI KHÍ

BỒN LỌC COMPOSITE TP-GENTEK

MÁY KHUẤY CHÌM

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG

TỦ ĐIỆN

THIẾT BỊ KHÁC

CATALOGUE

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Nguyễn Đình Năm
Giám Đốc - 0905 784 739

PHẠM THỊ CÚC
Kinh doanh - 0905874439

HOÀNG XUÂN ĐẠT
Kỹ thuật - 0905 596 739

Phụ kiện bồn lọc

F0601 (Top) - F0602 (Bottom) - Lưới gắn bồn lọc cổ 2.5
F0601 (Top) - F0602 (Bottom) - Lưới gắn bồn lọc cổ...
F0611 (Top) - F0612 (Bottom) - Lưới gắn bồn lọc cổ 2.5
F0611 (Top) - F0612 (Bottom) - Lưới gắn bồn lọc cổ...
F0603 (Top) - F0604 (Bottom) - Bộ phân phối nước bồn lọc cổ 2.5
F0603 (Top) - F0604 (Bottom) - Bộ phân phối nước b...
F0603C (Top) - F0604C (Bottom) - Bộ phân phối nước (Loại dài) gắn bồn lọc cổ 2.5
F0603C (Top) - F0604C (Bottom) - Bộ phân phối nước...
F0613 (Top) - F0614 (Bottom) - Bộ phân phối nước gắn bồn lọc cổ 2.5
F0613 (Top) - F0614 (Bottom) - Bộ phân phối nước g...
F0613C (Top) - F0614C (Bottom) - Bộ phân phối nước (Loại dài) gắn bồn lọc cổ 2.5
F0613C (Top) - F0614C (Bottom) - Bộ phân phối nước...
F182 - Bộ phân phối nước phía trên
F182 - Bộ phân phối nước phía trên
F182X - Bộ phân phối nước phía dưới
F182X - Bộ phân phối nước phía dưới
F182L - Bộ phân phối nước phía trên dành cho Autovan
F182L - Bộ phân phối nước phía trên dành cho Autov...
F184 - Bộ phân phối nước phía trên
F184 - Bộ phân phối nước phía trên
F184X - Bộ phân phối nước phía dưới
F184X - Bộ phân phối nước phía dưới
F184L - Bộ phân phối nước phía trên dành cho Autovan
F184L - Bộ phân phối nước phía trên dành cho Autov...