MÁY BƠM APP

MÁY BƠM MCKARLEN

MÁY BƠM MITSUBISHI

MÁY THỔI KHÍ

BỒN LỌC COMPOSITE TP-GENTEK

MÁY KHUẤY CHÌM

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG

TỦ ĐIỆN

THIẾT BỊ KHÁC

CATALOGUE

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Nguyễn Đình Năm
Giám Đốc - 0905 784 739

PHẠM THỊ CÚC
Kinh doanh - 0905874439

HOÀNG XUÂN ĐẠT
Kỹ thuật - 0905 596 739

Máy bơm chìm Mitsubishi

Máy bơm chìm Mitsubishi WSP-105S
Máy bơm chìm Mitsubishi WSP-105S
Máy bơm chìm Mitsubishi SSP-155S
Máy bơm chìm Mitsubishi SSP-155S
Máy bơm chìm Mitsubishi SSP-255S
Máy bơm chìm Mitsubishi SSP-255S
Máy bơm chìm Mitsubishi SSP-405S
Máy bơm chìm Mitsubishi SSP-405S
Máy bơm chìm Mitsubishi SSP-755S
Máy bơm chìm Mitsubishi SSP-755S
Máy bơm chìm Mitsubishi SSP-755T
Máy bơm chìm Mitsubishi SSP-755T
Máy bơm chìm Mitsubishi SSP-1505T
Máy bơm chìm Mitsubishi SSP-1505T
Máy bơm chìm Mitsubishi CSP-255S,SA
Máy bơm chìm Mitsubishi CSP-255S,SA
Máy bơm chìm Mitsubishi CSP-405S,SA
Máy bơm chìm Mitsubishi CSP-405S,SA
Máy bơm chìm Mitsubishi CSP-755S,SA
Máy bơm chìm Mitsubishi CSP-755S,SA
Máy bơm chìm Mitsubishi CSP-755T,TA
Máy bơm chìm Mitsubishi CSP-755T,TA
Máy bơm chìm Mitsubishi CSP-1505T,TA
Máy bơm chìm Mitsubishi CSP-1505T,TA