MÁY BƠM APP

MÁY BƠM MCKARLEN

MÁY BƠM MITSUBISHI

MÁY THỔI KHÍ

BỒN LỌC COMPOSITE TP-GENTEK

MÁY KHUẤY CHÌM

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG

TỦ ĐIỆN

THIẾT BỊ KHÁC

CATALOGUE

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Nguyễn Đình Năm
Giám Đốc - 0905 784 739

PHẠM THỊ CÚC
Kinh doanh - 0905874439

HOÀNG XUÂN ĐẠT
Kỹ thuật - 0905 596 739

Máy khuấy chìm Evergush

Máy khuấy chìm Evergush EFM(S)-05T
Máy khuấy chìm Evergush EFM(S)-05T
Máy khuấy chìm Evergush EFM(S)-10T
Máy khuấy chìm Evergush EFM(S)-10T
Máy khuấy chìm Evergush EFM(S)-20T
Máy khuấy chìm Evergush EFM(S)-20T
Máy khuấy chìm Evergush EFM(S)-30T
Máy khuấy chìm Evergush EFM(S)-30T