MÁY BƠM APP

MÁY BƠM MCKARLEN

MÁY THỔI KHÍ

MÁY KHUẤY CHÌM

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG KOMAX

TỦ ĐIỆN

THIẾT BỊ KHÁC

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Nguyễn Đình Năm
Giám Đốc - 0905 784 739

PHẠM THỊ CÚC
Kinh doanh - 0905874439

NGỌC QUÂN
Kinh doanh - 0905546739

HOÀNG XUÂN ĐẠT
KỸ THUẬT - 0905476294

Máy khuấy chìm Evergush

Máy khuấy chìm Evergush EFM(S)-05T
Máy khuấy chìm Evergush EFM(S)-05T
Máy khuấy chìm Evergush EFM(S)-10T
Máy khuấy chìm Evergush EFM(S)-10T
Máy khuấy chìm Evergush EFM(S)-20T
Máy khuấy chìm Evergush EFM(S)-20T
Máy khuấy chìm Evergush EFM(S)-30T
Máy khuấy chìm Evergush EFM(S)-30T