MÁY BƠM APP

MÁY BƠM MCKARLEN

MÁY BƠM MITSUBISHI

MÁY THỔI KHÍ

BỒN LỌC COMPOSITE TP-GENTEK

MÁY KHUẤY CHÌM

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG

TỦ ĐIỆN

THIẾT BỊ KHÁC

CATALOGUE

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Nguyễn Đình Năm
Giám Đốc - 0905 784 739

PHẠM THỊ CÚC
Kinh doanh - 0905874439

HOÀNG XUÂN ĐẠT
Kỹ thuật - 0905 596 739

Máy thổi khí GREATECH/ GREATECH Roots Blower

Máy thổi khí Greatech G32
Máy thổi khí Greatech G32
Máy thổi khí Greatech G40
Máy thổi khí Greatech G40
Máy thổi khí Greatech GL40
Máy thổi khí Greatech GL40
Máy thổi khí Greatech G50
Máy thổi khí Greatech G50
Máy thổi khí Greatech G65
Máy thổi khí Greatech G65
Máy thổi khí Greatech G80
Máy thổi khí Greatech G80
Máy thổi khí Greatech G100
Máy thổi khí Greatech G100
Máy thổi khí Greatech G125
Máy thổi khí Greatech G125
Máy thổi khí Greatech G150
Máy thổi khí Greatech G150
Máy thổi khí Greatech G200
Máy thổi khí Greatech G200
Máy thổi khí Greatech G250
Máy thổi khí Greatech G250
Máy thổi khí Greatech G300
Máy thổi khí Greatech G300
Máy hút khí chân không Greatech G40V Vacuum
Máy hút khí chân không Greatech G40V Vacuum