MÁY BƠM APP

MÁY BƠM MCKARLEN

MÁY THỔI KHÍ

MÁY KHUẤY CHÌM

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG KOMAX

TỦ ĐIỆN

THIẾT BỊ KHÁC

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Nguyễn Đình Năm
Giám Đốc - 0905 784 739

PHẠM THỊ CÚC
Kinh doanh - 0905874439

PHAN THỊ MỸ LÝ
Kế toán - 0937.205.867

HOÀNG XUÂN ĐẠT
Kinh doanh
0905476294 - 0905596739

PHẠM VĂN RÉO
Kỹ thuật - 0905546739

Đĩa phân phối khí

Đĩa phân phối khí RSD 270
Đĩa phân phối khí RSD 270
Đĩa phân phối khí EDI 270
Đĩa phân phối khí EDI 270
Đĩa phân phối khí SSI ECD 270
Đĩa phân phối khí SSI ECD 270