MÁY BƠM APP

MÁY BƠM MCKARLEN

MÁY BƠM MITSUBISHI

MÁY THỔI KHÍ

BỒN LỌC COMPOSITE TP-GENTEK

MÁY KHUẤY CHÌM

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG

TỦ ĐIỆN

THIẾT BỊ KHÁC

CATALOGUE

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Nguyễn Đình Năm
Giám Đốc - 0905 784 739

PHẠM THỊ CÚC
Kinh doanh - 0905874439

HOÀNG XUÂN ĐẠT
Kỹ thuật - 0905 596 739

Đồng hồ lưu lượng nước thải

Đồng hồ lưu lượng nước thải KOMAX DN50
Đồng hồ lưu lượng nước thải KOMAX DN50
Đồng hồ lưu lượng nước thải KOMAX DN65
Đồng hồ lưu lượng nước thải KOMAX DN65
Đồng hồ lưu lượng nước thải KOMAX DN80
Đồng hồ lưu lượng nước thải KOMAX DN80
Đồng hồ lưu lượng nước thải KOMAX DN100
Đồng hồ lưu lượng nước thải KOMAX DN100
Đồng hồ lưu lượng nước thải KOMAX DN125
Đồng hồ lưu lượng nước thải KOMAX DN125
Đồng hồ lưu lượng nước thải KOMAX DN150
Đồng hồ lưu lượng nước thải KOMAX DN150
Đồng hồ lưu lượng nước thải KOMAX DN200
Đồng hồ lưu lượng nước thải KOMAX DN200
Đồng hồ lưu lượng nước thải KOMAX DN250
Đồng hồ lưu lượng nước thải KOMAX DN250
Đồng hồ lưu lượng nước thải KOMAX DN300
Đồng hồ lưu lượng nước thải KOMAX DN300