MÁY BƠM APP

MÁY BƠM MCKARLEN

MÁY THỔI KHÍ

MÁY KHUẤY CHÌM

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG KOMAX

TỦ ĐIỆN

THIẾT BỊ KHÁC

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Nguyễn Đình Năm
Giám Đốc - 0905 784 739

PHẠM THỊ CÚC
Kinh doanh - 0905874439

PHAN THỊ MỸ LÝ
Kế toán - 0937.205.867

HOÀNG XUÂN ĐẠT
Kinh doanh
0905476294 - 0905596739

PHẠM VĂN RÉO
Kỹ thuật - 0905546739

Đồng hồ lưu lượng nước sạch

Đồng hồ lưu lượng nước sạch KOMAX DN15
Đồng hồ lưu lượng nước sạch KOMAX DN15
Đồng hồ lưu lượng nước sạch KOMAX DN20
Đồng hồ lưu lượng nước sạch KOMAX DN20
Đồng hồ lưu lượng nước sạch KOMAX DN25
Đồng hồ lưu lượng nước sạch KOMAX DN25
Đồng hồ lưu lượng nước sạch KOMAX DN32
Đồng hồ lưu lượng nước sạch KOMAX DN32
Đồng hồ lưu lượng nước sạch KOMAX DN40
Đồng hồ lưu lượng nước sạch KOMAX DN40
Đồng hồ lưu lượng nước sạch KOMAX DN50
Đồng hồ lưu lượng nước sạch KOMAX DN50
Đồng hồ đo lưu lượng nước sạch KOMAX DN50
Đồng hồ đo lưu lượng nước sạch KOMAX DN50
Đồng hồ đo lưu lượng nước sạch KOMAX DN65
Đồng hồ đo lưu lượng nước sạch KOMAX DN65
Đồng hồ đo lưu lượng nước sạch KOMAX DN80
Đồng hồ đo lưu lượng nước sạch KOMAX DN80
Đồng hồ đo lưu lượng nước sạch KOMAX DN100
Đồng hồ đo lưu lượng nước sạch KOMAX DN100
Đồng hồ đo lưu lượng nước sạch KOMAX DN125
Đồng hồ đo lưu lượng nước sạch KOMAX DN125
Đồng hồ đo lưu lượng nước sạch KOMAX DN150
Đồng hồ đo lưu lượng nước sạch KOMAX DN150
Đồng hồ đo lưu lượng nước sạch KOMAX DN200
Đồng hồ đo lưu lượng nước sạch KOMAX DN200
Đồng hồ đo lưu lượng nước sạch KOMAX DN250
Đồng hồ đo lưu lượng nước sạch KOMAX DN250
Đồng hồ đo lưu lượng nước sạch KOMAX DN300
Đồng hồ đo lưu lượng nước sạch KOMAX DN300