MÁY BƠM APP

MÁY BƠM MCKARLEN

MÁY BƠM MITSUBISHI

MÁY THỔI KHÍ

BỒN LỌC COMPOSITE TP-GENTEK

MÁY KHUẤY CHÌM

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG

TỦ ĐIỆN

THIẾT BỊ KHÁC

CATALOGUE

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Nguyễn Đình Năm
Giám Đốc - 0905 784 739

PHẠM THỊ CÚC
Kinh doanh - 0905874439

HOÀNG XUÂN ĐẠT
Kỹ thuật - 0905 596 739

Máy bơm cấp nước trục ngang

Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-54/54T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-54/54T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-55/55T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-55/55T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-84/84T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-84/84T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-85/85T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-85/85T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-164T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-164T