MÁY BƠM APP

MÁY BƠM MCKARLEN

MÁY THỔI KHÍ

MÁY KHUẤY CHÌM

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG KOMAX

TỦ ĐIỆN

THIẾT BỊ KHÁC

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Nguyễn Đình Năm
Giám Đốc - 0905 784 739

PHẠM THỊ CÚC
Kinh doanh - 0905874439

PHAN THỊ MỸ LÝ
Kế toán - 0937.205.867

HOÀNG XUÂN ĐẠT
Kinh doanh
0905476294 - 0905596739

PHẠM VĂN RÉO
Kỹ thuật - 0905546739

Máy bơm cấp nước trục ngang

Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-33
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-33
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-54/54T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-54/54T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-55/55T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-55/55T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-84/84T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-84/84T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-85/85T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-85/85T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-163/163T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-163/163T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-164T
Bơm nước trục ngang đa tầng cánh HSS-164T
Series bơm CI
Series bơm CI