MÁY BƠM APP

MÁY BƠM MCKARLEN

MÁY THỔI KHÍ

MÁY KHUẤY CHÌM

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG KOMAX

TỦ ĐIỆN

THIẾT BỊ KHÁC

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Nguyễn Đình Năm
Giám Đốc - 0905 784 739

PHẠM THỊ CÚC
Kinh doanh - 0905874439

PHAN THỊ MỸ LÝ
Kế toán - 0937.205.867

HOÀNG XUÂN ĐẠT
Kinh doanh
0905476294 - 0905596739

PHẠM VĂN RÉO
Kỹ thuật - 0905546739

Máy bơm chìm.

Bơm chìm nước thải 32GV-150
Bơm chìm nước thải 32GV-150
Bơm chìm nước thải 40GV-250
Bơm chìm nước thải 40GV-250
Bơm chìm nước thải 50GV-400
Bơm chìm nước thải 50GV-400
Bơm chìm nước thải 80GV-750
Bơm chìm nước thải 80GV-750
Bơm chìm nước thải 80GV-1500
Bơm chìm nước thải 80GV-1500
Bơm chìm nước thải 50GV-0.75G
Bơm chìm nước thải 50GV-0.75G
Bơm chìm nước thải 80GV-1.5G
Bơm chìm nước thải 80GV-1.5G
Bơm chìm nước thải 80GV-2.2G
Bơm chìm nước thải 80GV-2.2G
Bơm chìm nước thải 100GV-3.7G
Bơm chìm nước thải 100GV-3.7G
Bơm chìm nước thải 100GV-5.5G
Bơm chìm nước thải 100GV-5.5G
Bơm chìm nước thải HDP-20
Bơm chìm nước thải HDP-20
Bơm chìm nước thải HDP-30
Bơm chìm nước thải HDP-30
Bơm chìm nước thải HDP-50
Bơm chìm nước thải HDP-50
Bơm chìm nước thải HDP-75
Bơm chìm nước thải HDP-75
Bơm chìm nước thải HDP-100
Bơm chìm nước thải HDP-100
Bơm chìm nước sạch 50KSP-10
Bơm chìm nước sạch 50KSP-10
Bơm chìm nước sạch 50KSP-20
Bơm chìm nước sạch 50KSP-20
Bơm chìm nước sạch 80KSP-30G
Bơm chìm nước sạch 80KSP-30G
Bơm chìm nước sạch 100KSP-50G
Bơm chìm nước sạch 100KSP-50G
Bơm chìm nước sạch 100KSP-70
Bơm chìm nước sạch 100KSP-70
Bơm chìm nước sạch 150KSP-100G
Bơm chìm nước sạch 150KSP-100G
Máy bơm chìm GD
Máy bơm chìm GD
Bơm chìm hố móng- bùn đặc DSP/DSPK
Bơm chìm hố móng- bùn đặc DSP/DSPK
Bơm chìm ADL
Bơm chìm ADL
Bơm chìm BAV
Bơm chìm BAV
Series bơm chìm nước thải KR/KT
Series bơm chìm nước thải KR/KT
Máy bơm chìm SV
Máy bơm chìm SV
Máy bơm chìm ADVS
Máy bơm chìm ADVS