MÁY BƠM APP

MÁY BƠM MCKARLEN

MÁY BƠM MITSUBISHI

MÁY THỔI KHÍ

BỒN LỌC COMPOSITE TP-GENTEK

MÁY KHUẤY CHÌM

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG

TỦ ĐIỆN

THIẾT BỊ KHÁC

CATALOGUE

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Nguyễn Đình Năm
Giám Đốc - 0905 784 739

PHẠM THỊ CÚC
Kinh doanh - 0905874439

HOÀNG XUÂN ĐẠT
Kỹ thuật - 0905 596 739

Máy bơm chìm.

Bơm chìm nước thải 32GV-150
Bơm chìm nước thải 32GV-150
Bơm chìm nước thải 40GV-250
Bơm chìm nước thải 40GV-250
Bơm chìm nước thải 50GV-400
Bơm chìm nước thải 50GV-400
Bơm chìm nước thải 80GV-750
Bơm chìm nước thải 80GV-750
Bơm chìm nước thải 80GV-1500
Bơm chìm nước thải 80GV-1500
Bơm chìm nước thải 50GV-0.75T
Bơm chìm nước thải 50GV-0.75T
Bơm chìm nước thải 80GV-1.5T
Bơm chìm nước thải 80GV-1.5T
Bơm chìm nước thải 80GV-2.2T
Bơm chìm nước thải 80GV-2.2T
Bơm chìm nước thải 100GV-3.7T
Bơm chìm nước thải 100GV-3.7T
Bơm chìm nước thải 100GV-5.5T
Bơm chìm nước thải 100GV-5.5T
Bơm chìm nước thải 40HDP-10
Bơm chìm nước thải 40HDP-10
Bơm chìm nước thải 50HDP-20/20T
Bơm chìm nước thải 50HDP-20/20T
Bơm chìm nước thải 50HDP-30T
Bơm chìm nước thải 50HDP-30T
Bơm chìm nước thải 50HDP-50T
Bơm chìm nước thải 50HDP-50T
Bơm chìm nước thải 80HDP-75T
Bơm chìm nước thải 80HDP-75T
Bơm chìm 50KSP-10
Bơm chìm 50KSP-10
Bơm chìm 50KSP-20
Bơm chìm 50KSP-20
Bơm chìm 80KSP-30G
Bơm chìm 80KSP-30G
Bơm chìm 100KSP-50G
Bơm chìm 100KSP-50G
Bơm chìm100KSP-75G
Bơm chìm100KSP-75G
Bơm chìm150KSP-100G
Bơm chìm150KSP-100G
Máy bơm chìm ADVS
Máy bơm chìm ADVS
Máy bơm chìm GD-30
Máy bơm chìm GD-30
Máy bơm chìm GD-20G
Máy bơm chìm GD-20G
Bơm chìm nước thải 100HDP-100T
Bơm chìm nước thải 100HDP-100T
Máy bơm chìm GD-15G
Máy bơm chìm GD-15G
Bơm chìm hố móng- bùn đặc DSP/DSPK
Bơm chìm hố móng- bùn đặc DSP/DSPK
Bơm chìm ADL
Bơm chìm ADL
Bơm chìm KT-125
Bơm chìm KT-125