HÀNG TIÊU BIỂU
BAS

BAS

BPS 80

BPS 80

BPS 100 - 400

BPS 100 - 400

MT

MT

MÁY BƠM NƯỚC

TỦ ĐIỆN

THIẾT BỊ KHÁC

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Nguyễn Đình Năm
Giám Đốc
0905 784 739 - 0905 874 439

Máy bơm nước

Máy bơm chìm
Máy bơm chìm
Máy bơm chìm
Máy bơm chìm
Máy bơm cao áp
Máy bơm cao áp
Máy bơm cao áp
Máy bơm cao áp
Máy bơm nước
Máy bơm nước
Máy bơm cấp nước
Máy bơm cấp nước
Máy bơm cấp nước
Máy bơm cấp nước
Máy bơm hồ bơi
Máy bơm hồ bơi

Tủ điện

Tủ điện
Tủ điện
Tủ điện
Tủ điện
Tủ điện
Tủ điện
Tủ điện điều khiển
Tủ điện điều khiển

Thiết bị khác

Thiết bị khác
Thiết bị khác
Thiết bị khác
Thiết bị khác
Đồng hồ đo lưu lượng điện tử
Đồng hồ đo lưu lượng điện tử
Đồng hồ đo lưu lượng
Đồng hồ đo lưu lượng
Giá thể tổ ong
Giá thể tổ ong
Giá thể vi sinh
Giá thể vi sinh
Máy thổi khí
Máy thổi khí
Máy thổi khí
Máy thổi khí